Xuất tinh ngược là như thế nào? Nguyên nhân, Dấu hiệu và Cách điều trị

Nội dung

Thông thường cơ chế xuất tinh sẽ diễn ra theo trình tự là: Cơ vòng ở cổ bàng quang và niệu đạo như một cánh cửa, Tinh dịch sẽ phóng ra khỏi dương vật thông qua niệu đạo, nhờ cơ thắt ở bàng quang mà tinh dịch không thể quay lại được. Khi cửa ở bàng quang đóng thì cửa ở niệu đạo phải mở để khi nam giới lên đỉnh chuẩn bị xuất tinh tinh dịch sẽ được phóng ra ngoài.